backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

“Twickel staat als een huis” Een topogra sche kaart van het landgoed ligt als huiswerk al enige tijd thuis in Doorwerth, zodat hij zijn nieuwe werkomgeving kan bestuderen. Egbert Jaap Mooiweer is met ingang van 1 juni de nieuwe directeur/rentmeester van Stichting Twickel. 11 auteur Martin Steenbeeke Actueel “Louter positief”. Zo vat Egbert Jaap Mooiweer

Paginanummer: 11
 • Rentmeesters
background

Twickelblad najaar 2016

Liever je neus stoten dan achter de muziek aan Hans Gierveld is 25 jaar in dienst bij de Stichting Twickel. De adjunct-rentmeester heeft in een kwart eeuw veel zien veranderen. “De aandacht voor natuur is enorm toegenomen.” auteur Martin Steenbeeke Actueel De uitnodiging aan collega’s en relaties om samen stil te staan bij het jubileum zegt veel over

Paginanummer: 20
 • Rentmeesters
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

Door het uitzicht nog steeds met Twickel verbonden Mevrouw Willy Brunt-van der Boon, geboren op 13 augustus 1919 in Bodegraven, trouwde in 1947 met haar plaatsgenoot Cornelis (Kees) Brunt, die van 1953 tot 1985 rentmeester was op Twickel. In haar gezellige appartement aan de rand van Delden vertelt ze over hun eerste jaren op het

Paginanummer: 8
 • Familie Van Heeckeren
 • Rentmeesters
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

Handwerk in heidevelden Twickel heeft op 7 november deelgenomen aan de landelijke Natuurwerkdag. De Vrienden van Twickel staken de handen uit de mouwen op het Bokdammerveld (zie pag.16) en het Huttenveld tussen Beckum en Bentelo werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, o.a van de scouting Delden, ontdaan van jonge berken en dennen, om te voorkomen

Paginanummer: 5
 • Hof te Dieren
 • Natuurterreinen
 • Pact van Twickel
 • Rentmeesters
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

uiteraard onze bewondering en waardering uit naar de organisa- toren; in het vorige bulletin van onze vereniging kunt u nog eens na- lezen hoe het er allemaal uitzag. Terugkomend op de eerste zin van dit verhaal: het was een boeiende belevenis! G. Kalsbeek Van de gaande en de komende man In een vorig nummer hebben

Paginanummer: 22
 • Rentmeesters
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

f. Gesprekken hebben plaatsgevonden met de 1ST (intergemeente- lijke Samenwerking Twente) en de gemeente Ambt Delden over de definitieve bestemming van de vuilstort het Rikkerink. Zoals het er nu naar uit ziet zal het Rikkerink volgens het land- schapsplan worden afgewerkt door de 1ST waarbij de bestem ­ ming bos wordt gehanteerd over66nkomstig het bestemmings-

Paginanummer: 6
 • Rentmeesters
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

Albert Schimmelpenninck. bij de keuze voor een studie getwijfeld tus- sen bouwkunde of civiele techniek in Delft ofbosbouw in Wageningen. Ook rechten heb ik nog als studie overwogen. Het werd civiele techniek in Delft, maar eigenlijk ko- men in mijn werk als rentmeester alle zaken weer samen die mij altijd al interesseer- den.” Het beheren

Paginanummer: 4
 • Rentmeesters
Twickelblad_17_2008_zomer

Twickelblad zomer 2008

Landgoed en “Ceen gezondere leefomgeving dan een landgoed”, zult u zeggen. Toch kan zelfs een ogenschijnlijk gezonde rentmeester door iets onverwachts getrojfen worden waardoor hij in het ziekenhuis belandt. Dat overkwam mij in januari van dit jaar. Celukkig is de hartoperatie tijdig en goed verlopen zodat ik mij begin maart weer bij de rentmeesterij kon

Paginanummer: 3
 • Rentmeesters
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

;r van de ickel het romantische idee om houtvester te worden”. Tot slot geeft hij de volgende bood- schap mee aan de Vrienden en lezers van het Twickelblad: “We moeten niet te veel naar achteren kijken maar juist naar voren. Het leven moet voor- waarts worden geleefd en achter- waarts worden begrepen”. Helmig Kleerebezem Ledenvergadering

Paginanummer: 13
 • Bestuur
 • Rentmeesters
Twickelblad_1_2001

Twickelblad 1 (voorjaar) 2001

Het Hof te Dieren, een Gelders Twickelbezit (III) * De taken van de rentmeester In de periode 1821 – 1896 kende het Hof een eigen rentmeester. Deze had in de eerste plaats tot taak het bijhouden van de financiele administratie, waartoe ook behoorde het innen van de pachtgelden. V erder verzorgde hij de cor- respondentie,

Paginanummer: 17
 • Hof te Dieren
 • Rentmeesters