background

Twickelblad najaar 2016

stijgende belangstelling zie je terug in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe natuur. En in de landbouw zijn tegelijkertijd de negatieve effecten van de landbouw voor de bodem boven komen drijven. We spraken veel over de drie V’s; verzuring, vermesting en verdroging. Verbindende factor is het water. Ook waterbeheer moest een plek

Paginanummer: 21
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
background

Twickelblad najaar 2016

Liever je neus stoten dan achter de muziek aan Hans Gierveld is 25 jaar in dienst bij de Stichting Twickel. De adjunct-rentmeester heeft in een kwart eeuw veel zien veranderen. “De aandacht voor natuur is enorm toegenomen.” auteur Martin Steenbeeke Actueel De uitnodiging aan collega’s en relaties om samen stil te staan bij het jubileum zegt veel over

Paginanummer: 20
 • Rentmeesters
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

De Eventurun Twickelloop trekt belangstelling van jong en oud Statuten Om overlast en schadelijke effecten te voorkomen, is het in theorie een optie om de toegang tot de landgoederen te beperken. Maar dit is in strijd met de traditie en statuten. Die schrijven voor dat Twickel als cultuurmonument en natuurreservaat in stand moet worden gehouden

Paginanummer: 21
 • Jachtopzichters en toezichthouders
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

Door het uitzicht nog steeds met Twickel verbonden Mevrouw Willy Brunt-van der Boon, geboren op 13 augustus 1919 in Bodegraven, trouwde in 1947 met haar plaatsgenoot Cornelis (Kees) Brunt, die van 1953 tot 1985 rentmeester was op Twickel. In haar gezellige appartement aan de rand van Delden vertelt ze over hun eerste jaren op het

Paginanummer: 8
 • Familie Van Heeckeren
 • Rentmeesters
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

Handwerk in heidevelden Twickel heeft op 7 november deelgenomen aan de landelijke Natuurwerkdag. De Vrienden van Twickel staken de handen uit de mouwen op het Bokdammerveld (zie pag.16) en het Huttenveld tussen Beckum en Bentelo werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, o.a van de scouting Delden, ontdaan van jonge berken en dennen, om te voorkomen

Paginanummer: 5
 • Hof te Dieren
 • Natuurterreinen
 • Pact van Twickel
 • Rentmeesters
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Van stroper tot jachtopzichter Bijna 40 jaar was hij in het veld. Binnenkort gaat hij met pensioen als jachtopzichter van Stichting Twickel. Jan Markslag, in 1950 geboren in Woolde, blikt terug op veranderende tijden. Mijn twickel auteur Aafke Brunt “Toen ik een jaar of tien was, waren er in Woolde nog elf pachters die boerden

Paginanummer: 8
 • Jacht
 • Jachtopzichters en toezichthouders
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Toezicht op rust en natuur met menselijke maat Op Twickel waken Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) over het landgoed. Zij letten bijvoorbeeld op sluipverkeer en afvaldump zodat recreanten ongestoord kunnen genieten van de rust en natuur. Overtreders krijgen een waarschuwing of proces-verbaal. “Het is van belang hoe je mensen aanspreekt.” Chantal Ophuis gaat mee tijdens een weekenddienst.

Paginanummer: 14
 • Jachtopzichters en toezichthouders
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Herinneringen aan een bevlogenbosbaasOud-bosbaas Derk Jan te Veldhuis stond aan de basis van het eerste bosbeheersplan. Te Veldhuis is in augustus op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn opvolger Gert-Jan Roelofs haalt herinneringen op aan een “gepassioneerd man”.”Derk Jan, we noemden hem Dirk, is heel belangrijk voor Twickel geweest. Hij was niet alleen de steun en toeverlaat

Paginanummer: 19
 • Bossen en bomen
 • Personeelsleden
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Restauratie Koningsmuur nadert voltooiing De herstelwerkzaamheden van de monumentale Koningsmuur om Hof te Dieren kunnen begin volgend jaar worden voltooid. Twickel heeft van de gemeente Rheden toestemming gekregen om het laatste – ingestorte – deel dat nog niet was gerenoveerd, te vervangen. Het betreffende gedeelte van de muur is in de loop der jaren bezweken

Paginanummer: 4
 • Jacht
 • Personeelsleden
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Restauratie Koningsmuur nadert voltooiing. De herstelwerkzaamheden van de monumentale Koningsmuur om Hof te Dieren kunnen begin volgend jaar worden voltooid. Twickel heeft van de gemeente Rheden toestemming gekregen om het laatste ­ ingestorte ­ deel dat nog niet was gerenoveerd, te vervangen. Het betreffende gedeelte van de muur is in de loop der jaren bezweken

Paginanummer: 4
 • Jacht
 • Personeelsleden