background

Twickelblad najaar 2016

houden het letterlijk en figuurlijk dicht bij ons en proberen de geschiedenis van Twickel bij het bier te betrekken. Als ik die geschiedenis bekijk, zijn er nog genoeg namen beschikbaar.” Karin en Elise willen zich ook onderscheiden door de ambachtelijke wijze waarop het bier gebrouwen wordt. Het hele proces is handmatig en er wordt gebruik

Paginanummer: 7
 • Flora
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Het beheer van de natuurterreinen met natte heide op ’’Twickel” door Hr. H. van Ziel  Het onderwerp van dit artikel zijn de heideterreinen van Twickel. Ondergetekende, student bosbouw en natuurbeheer in Wageningen, -heeft, samen met Michiel Terwindt, student biologie uit Nijmegen, vorig jaar een onderzoek gedaian naar ontwikkelingen in de heideter ­ reinen en naar

Paginanummer: 17
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Lezers, erzijn rondTwickel velezaken, die medeonzeaandacht vragen, zoals: parkeerproblemen Twickelerlaan en de toestand van de wandel- paden. Problemen die tijd en geld vragen, maar zeker tot een oplossing gebracht moeten worden. Tenslotte: Onze vereniging Vrienden van Twickel bestaat eind 1982 10 jaar. Het bestuurisbezig diverse activiteiten, ook voor de jeugd, voor te bereiden. We willen

Paginanummer: 5
 • Bossen en bomen
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

Delden, 19januari Aan de redactie van Twickel Bulletin. L.S. Graag wil ik even reageren op het redaktie-artikel in het jongste Twickel Bulletin over een verklaring van de naam ” Hoogspel”. De fantasie van de redaktie ging daarbij uit naar de ligging van ’t Hoogspel, zo tegen een doorgaans hoog gelegen es aan. Dit doet me

Paginanummer: 15
 • Fauna
 • Flora
 • Horeca
 • Waterlopen
Twickelblad_1977

Twickelbulletin 4 1977

BLAUWGRASLAND:een experiment inTwickel? door J.H.A.Sprokkereef Binnen het bestuuv van de vereniging Vrienden van Twiokel leeft at geruime tigd die gedaohte ergens in Twickel een stukge z.g. blauwgrasland in te riohten, d.i. gras land dat niet wordt bemest. Niet als verkapte poging tot invoering^ van altematieve landbouwmethodes , maar gewoon om te bekig- ken welke flora

Paginanummer: 7
 • Flora
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Uitheemse planten vormen bedreiging voor bos Exoten op landgoed Twickel. Dat klinkt heel mooi. Maar Twlckel ondervindt veel overlast van sommlge uitheemse planten, struiken en boomsoorten. In de zomerperiode is de bosploeg druk met de bestrijding ervan. Het vereist extra ogen en een lange adem: "Soms lijkt het onbegonnen werk AUTEUR Chantal Ophuis NATUUR Gebogen

Paginanummer: 20
 • Bossen en bomen
 • Flora
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

mijn Twickel Bijen houden in Beckum De bijenstal staat verscholen in de bosrand. Twickel bestaat een grote variatie aan dracht- planten, zoals de voedselplanten voor bijen en vlinders worden genoemd. Er zijn zowel fruit- bomen van de omliggende erven, als andere boomsoorten zoals de kastanje, de es, de linde en het sporkehout. Ook de waterwilg

Paginanummer: 11
 • Flora
 • Insecten
Twickelblad_4_2001

Twickelblad 4 (winter) 2001

Natuurgebiedsplan Noord Oost Twente Ontwikkelingen in het Breklenkampse Veld In mei van dit jaar stelde de provincie het voorontwerp planuitbreiding natuurgebiedsplan – beheersgebiedplan Noord Oost Twente vast. Fons Eysink uit Agelo, opzichter van Twickel op de landgoederen Lage en Breklenkamp, geeft uitleg over het plan. V oor het gebied Breklenkamp gaat het hierbij om de

Paginanummer: 3
 • Brecklenkamp
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelblad_2_2001

Twickelblad 2 (zomer) 2001

De wedergeboorte van Lavendel Twickel Purple Tuinliefhebbers hebben bij tuincentra en kwekerijen tegenwoordig een ruime keus uit diverse gekweekte lavendelrassen zoals de populaire Hidcote, Grappenhall en Munstead, maar ook Papillon, Alba en Rosea zien we steeds meer. Kiezen wordt hierdoor alleen maar moeilijker. Gelukkig weten veel mensen dat de belangrijkste opties, grote en kleine planten

Paginanummer: 14
 • Flora
 • Moestuin
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Landschapspark de Breede Riet in ere hersteld Openstelling op Open Monumentendag Op zaterdag 11 September is de landelijke Open Monumentendag. Deze staat dit jaar in het teken van het monumentale groen. Op deze dag is de Breede Riet open- gesteld voor het publiek. Het is voor het eerst sinds de grote hersteloperatie dat dit park

Paginanummer: 15
 • Breeriet
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
 • Recreatie en publieksactiviteiten