voorkant

Twickelblad zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus

Paginanummer: 23
 • Bewoners
 • Fauna
 • Klokken
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Zonder steun van familie en vrienden was het ons niet gelukt. Dit is een jaar geweest waar we veel hebben geleerd.” Na de overeenstemming over de verhuizing, werd als eerste een nieuwe stal voor de koeien gebouwd. “Zonder al te veel luxe als een melkrobot, want daar ga je met deze lage melkprijzen aan kapot.

Paginanummer: 17
 • Fauna
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Helpende hand bij wonderlijk natuurverschijnsel In het vroege voorjaar, als de vorst uit de grond is, ontwaakt de natuur. Ook de am bieën gaan na hun winterslaap op weg naar de voortplantingsgebieden. Op het landgoed Twickel liggen die aan de Twickelerlaan en in het retentiegebied Woolde. Op die laatste locatie helpen vrijwilligers van de werkgroep

Paginanummer: 14
 • Fauna
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

rondom Twickel actueel Voorzitter Derk Rouwhorst en Tineke Lantink- Noltes. De Eschmolen heeft 500 Vrienden De Stichting Eschmolen Delden mag zich verheugen op groeiende steun. Tijdens één van de twee geslaagde vriendenbijeenkomsten in restaurant ’t Hoogspel werd mevrouw Tineke Lantink – Noltes als 500-ste vriend verwelkomd. De vrienden dragen gemiddeld 17 euro per jaar bij,

Paginanummer: 4
 • Fauna
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Windmolens
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Het beheer van de natuurterreinen met natte heide op ’’Twickel” door Hr. H. van Ziel  Het onderwerp van dit artikel zijn de heideterreinen van Twickel. Ondergetekende, student bosbouw en natuurbeheer in Wageningen, -heeft, samen met Michiel Terwindt, student biologie uit Nijmegen, vorig jaar een onderzoek gedaian naar ontwikkelingen in de heideter ­ reinen en naar

Paginanummer: 17
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

Twentekanaal: gevaarlijk en kaal Door de aanleg van het Twentekanaal werd het landgoed Twickel op rigoreuze wijze in tweeSn gehakt. Wanneer de bewoners van het noordelijk deel hun noabers in Oele willen bezoeken, moeten ze de auto pakken. Aan deze situatie zijn we al lang gewend en zo’n kanaal heeft ookzijn plezierige kanten. In de

Paginanummer: 47
 • Fauna
 • Waterlopen
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

Enkele indrukken van het ROOFVOGELSYMPOSIUM gehouden op 9 maart 1985 te Arnhem Bij de aanvang van het symposium is aan de deelnemers een rapport over Roofvogelvervolging uitgereikt. De inhoud van het rapport is onthutsend en wekt grote verontwaardiging. Zie onder- staand overzicht. co co o H c o co h- CO Cl. Buizerd 963 Torenvalk

Paginanummer: 49
 • Fauna
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Eerst iets uit de Nota Nationale Parken. Om een mogelijkheid te hebben allemaal over hetzelfdete spreken is het goed een definitie op te stellen. Dat heeft de samenstellende commissie dan ook gedaan. Een nationaal park is een aaneengesloten gebied van tenminste 1000 hectare, bestaandeuit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid

Paginanummer: 35
 • Fauna
 • Landbouw
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Lezers, erzijn rondTwickel velezaken, die medeonzeaandacht vragen, zoals: parkeerproblemen Twickelerlaan en de toestand van de wandel- paden. Problemen die tijd en geld vragen, maar zeker tot een oplossing gebracht moeten worden. Tenslotte: Onze vereniging Vrienden van Twickel bestaat eind 1982 10 jaar. Het bestuurisbezig diverse activiteiten, ook voor de jeugd, voor te bereiden. We willen

Paginanummer: 5
 • Bossen en bomen
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

Vleermuizen (Chiroptera) op Twickel (Delden, Ov.) door R. Hoeve, W. Helmer & K. Mostert De Stichting Vleermuisonderzoek en het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer heeft in juli en augustus 1988 een vleermuis- inventarisatie uitgevoerd op het landgoed Twickel. Het verzoek hier- toe was ingediend door de Stichting tot Behoud van Historische Buitenplaatsen in samenwerking met

Paginanummer: 18
 • Fauna