background-tb2

Twickelblad zomer 2017

een berichtje in de Hortus Chat van de tulpenboom. Bijzonder, een berichtje van een boom. Glimlachend open ik het bericht. Als gevraagd wordt of ik de boom al zie, moet ik even goed kijken want er zit tijdens mijn wandeling nog weinig blad aan de boom. Als ik de tulpenboom heb gevonden typ ik dat

Paginanummer: 15
 • Flora
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Om het gebied verder te vernatten, zijn diverse sloten gedempt en tegelijk, in het agrarische deel, nieuwe sloten gegraven of verbeterd om te voorkomen dat de boeren last krijgen van de nattere omstandigheden. Verder zijn er nieuwe houtwallen en enkele poelen aangelegd en meerdere solitaire bomen aangeplant. Met de afwisseling in hoogteligging en voedselrijkdom is

Paginanummer: 17
 • Fauna
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Door grond af te graven krijgt de natuur meer kans. Nieuwe natuur in het Wilde Westen van het landgoed De vernieuwde Hagmolenbeek nabij de Koermansweg. Nieuw aangelegde beek. In Deldenerbroek, het gebied tussen het westelijk deel van het landgoed en de Regge, is het afgelopen jaar nieuwe natuur gecreëerd. Het Demmersblok, eigendom van Twickel, vormt

Paginanummer: 16
 • Nieuwe natuur
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Ladies en Vrienden zij aan zij tijdens Natuurwerkdag   Op zaterdag 5 november staken in heel het land vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Ongeveer 35 Vrienden van Twickel streken neer in het Schijvenveld. En zij kregen hulp uit onverwachte hoek. De omstandigheden waren niet echt ideaal. Het Schijvenveld was extra

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuurterreinen
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

wordt weggehaald dan wat er jaarlijks bijgroeit. “Mensen vragen weleens waarom we toch goede bomen voor andere bomen meer ruimte te geven. Die bomen worden ook wel toekomstbomen genoemd en met een blauwe stip gemarkeerd. In sommige delen van het bos zijn de blauwe stippen nauwelijks meer zichtbaar, maar zijn de toekomstbomen te herkennen aan

Paginanummer: 7
 • Fauna
background

Twickelblad najaar 2016

houden het letterlijk en figuurlijk dicht bij ons en proberen de geschiedenis van Twickel bij het bier te betrekken. Als ik die geschiedenis bekijk, zijn er nog genoeg namen beschikbaar.” Karin en Elise willen zich ook onderscheiden door de ambachtelijke wijze waarop het bier gebrouwen wordt. Het hele proces is handmatig en er wordt gebruik

Paginanummer: 7
 • Flora
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Huizen
 • Insecten
 • Twickeler Grensweg
voorkant

Twickelblad zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus

Paginanummer: 23
 • Bewoners
 • Fauna
 • Klokken
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Zonder steun van familie en vrienden was het ons niet gelukt. Dit is een jaar geweest waar we veel hebben geleerd.” Na de overeenstemming over de verhuizing, werd als eerste een nieuwe stal voor de koeien gebouwd. “Zonder al te veel luxe als een melkrobot, want daar ga je met deze lage melkprijzen aan kapot.

Paginanummer: 17
 • Fauna