background-tb2

Twickelblad zomer 2017

Historisch hekwerk keert terug in landschap Een brede enkele of een dubbele toegangspoort. Twickelpachters die hun erf willen afsluiten, wordt geadviseerd dat te doen met een hekwerk waarvan het ontwerp is gebaseerd op een historisch weidehek. Weidehek aan de Twickelerlaan, omstreeks 1930. auteur Helmig Kleerebezem Historie Regelmatig komt bosbaas Gert-Jan Roelofs in contact met erfpachters

Paginanummer: 19
 • Landschapsbeheer en -behoud
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Ladies en Vrienden zij aan zij tijdens Natuurwerkdag   Op zaterdag 5 november staken in heel het land vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Ongeveer 35 Vrienden van Twickel streken neer in het Schijvenveld. En zij kregen hulp uit onverwachte hoek. De omstandigheden waren niet echt ideaal. Het Schijvenveld was extra

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuurterreinen
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Geraakt door de schoonheid Journalist Wim Boevink schetst voor Trouw in zijn kroniek ‘Klein Verslag’ het alledaagse leven met gevoel 8 voor detail. Twickel, het landgoed uit zijn jeugd, dient daartoe geregeld als inspiratiebron. “Twickel is echt een schat.” auteur Martin Steenbeeke “Ik ben grotendeels opgegroeid in Hengelo en herinner me etstochten met mijn ouders.

Paginanummer: 8
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Bewoners
 • Bossen en bomen
 • Bouwplannen
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Nieuws
Twickelbulletin_1986_20-5

Twickelbulletin 20-5 1986

hebben gezien. De neerslag van dit alles kunt U in Uw bezit krijgen in de vorm van een boek. In dit nummer vindt U ereen aankondiging van. Dat Twente nog steeds mooie dingen herbergt hebt U op onze laatste vergadering kunnen zien. De film van Dick Klevering was toch wel weer een openbaring. En meteen

Paginanummer: 5
 • Landbouw
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

Eerst iets uit de Nota Nationale Parken. Om een mogelijkheid te hebben allemaal over hetzelfdete spreken is het goed een definitie op te stellen. Dat heeft de samenstellende commissie dan ook gedaan. Een nationaal park is een aaneengesloten gebied van tenminste 1000 hectare, bestaandeuit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid

Paginanummer: 35
 • Fauna
 • Landbouw
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1989_3

Twickelbulletin 3 1989

Van de redactie Nog een Kerstmis en nog een Oudjaar en we moeten wennen aan een ander decennium. De jaren negentig, vol van beloften, vol van veran- deringen. Maar misschien worden wij, die al zo vaak zo’n grens heb- ben gepasseerd, niet meer zo snel enthousiast. Het mag zijn, dat het met ons allemaal economisch

Paginanummer: 5
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1987_3

Twickelbulletin 3 1987

De Walburg Pers Lectori Salutem, Gaarne willen wij fangs deze weg uw aandacht vragen voor de zojuist verschenen uitgave ’’Mandegoed Schandegoed, de markeverdelin- gen in Oost-Nederland in de 19e eeuw” door dr. H.B. Demoed (ISBN 906011.568.6, prijs / 39,50). Mandegoed, goed in mandelig, gemeen- schappelijk eigendom, strekt de eigenaar tot schande was de gedachte die

Paginanummer: 10
 • Hof te Dieren
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

DRINK- POELEN WAAROM? Drinkpoelen, kleine drinkwater- plaatsen voor het vee. Waar zien we deze kleine land- schapselementen nog, hoe zijn ze ontstaan en waarom is het zo belangrijk datze in standgehou- den worden? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven in deze folder. Een stukje geschiedenis Boeren in Twente waren vroeger voor het

Paginanummer: 30
 • Fauna
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

Quo Vadis? Wat te doen? Waar gaan we heen? Alle bomen kappen? Enkele slechte exemplaren kappen? De laan integraal opnemen in een nieuw landschapsplan? Opnieuw inplanten 6f alles 20 laten als het nu is? Ik blijf u het antwoord schuldig, omdat tot op de dag van vandaag/ nog niets vaststaat omtrent de toekomst van ”onze”

Paginanummer: 6
 • Landschapsbeheer en -behoud