voorkant

Twickelblad zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus

Paginanummer: 23
 • Bewoners
 • Fauna
 • Klokken
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

De eerste geboorte op Twickel sinds 1692 Op 7 augustus vond op kasteel Twickel een unieke gebeurtenis plaats. Alexander Christian Frederik, zoon van Liesbeth en Roderik zu Castell Rüdenhausen-Lotgering, zag het levenslicht. Het is de eerste bevalling op het kasteel sinds 1692. auteur Aafke Brunt Historie Het vorige kindje dat op Twickel ter wereld kwam,

Paginanummer: 18
 • Bewoners
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

rondom Twickel actueel Forse stijging tuinbezoek Het aantal tuinbezoekers is fors toegenomen. Tot half augustus passeerden meer dan 9.000 gasten het tuinhek, dat is een toename van ruim 30% t.o.v. 2014. De omzet in de landgoedwinkel groeit mee. Enkele gerichte publicitaire acties lijken effect te hebben gehad. De exposities in de Oranjerie (historische auto’s op

Paginanummer: 4
 • Beeldende kunstenaars
 • Bewoners
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Twickel als vijandelijk vermogen? In 1944 gevorderd door de Duitsers, vanaf mei 1945 hoofdkwartier van de Canadese geallieerden: tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog was Twickel in beheer van vijanden en vreemden. Maar wat gebeurde er nadat de geallieerden in juli 1945 Delden verlieten? Kwam Twickel terug in beheer van Marie barones van Heeckeren

Paginanummer: 6
 • Bewoners
 • Familie Van Heeckeren
 • Gebouwen
 • Historie
 • Kasteel
 • Nederlands Beheersinstituut
 • Tweede Wereldoorlog
 • Vroegere bezitters van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Bewoners
 • Bossen en bomen
 • Bouwplannen
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Nieuws
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

Rest ons, u – mede namens het bestuur van de vereniging Vrienden van Twickel – een gezond, wandelrijk-, milieuvriendelijk-, maar vooral een zorgenloos 1985 toe te wensen. ’’Met ’n goastok oet De Lut’, kraakt oe bienoa alle but’.” de redactie Napoleon en Twickel U zult zich waarschijnlijk afvragen wat Napoleon met Twickel te maken heeft.

Paginanummer: 6
 • Aanverwante families
 • Bewoners
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

“Vrienden van Twickel” Deze naam heeft u zich zelf gegeven bij de oprichting van de Vereniging 15 jaar geleden. Aanleiding toen was de dreiging van een niet echt noodzakelijke weg midden door hetlandgoed. Met succes is tegen dit plan actiegevoerd. De keuze van de naam ’’Vrienden van Twickel” werd in het begin door de Stichting

Paginanummer: 8
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Bewoners
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

BERICHTEN VAN DE BUITENPLAATS AUTEUR Rob Bloemendal Keurvorst Georg’ en Roderik zu Castell. Vervroegde openstelling tuinen Door het mooie voorjaar zijn de tuinen een aantal weken eerder opgesteld, waardoor we al vele honderden bezoekers hebben mogen verwelkomen. De tuinen staan er dit jaar dan ook uitzonderlijk mooi bij. Ook beginnen de Vrienden van Twickel te

Paginanummer: 23
 • Bewoners
 • Kasteel
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Een hergebruikt huwelijksgeschenk Kasteel Twickel herbergt duizenden objecten. Niet allemaal even waardevol ofbekend, moor wel § allemaal met een eigen verhaal. Zoals objectnummer GK*oo4i/: een dienblad uit 1877. auteur Enige weken geleden, op zaterdagavond Rob Bloemendal 3 mei, was er op het kasteel een groot galadiner, aangeboden door het College van kasteelobject Regenten aan hetaanstaande

Paginanummer: 22
 • Bewoners
 • Zilver
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Verbonden in vreugde en verdriet Theoloog Frons Wiersma, emeritus-predikant van de Oude Blasius, voltrok op 7 juni het kerkelijk huwelijk van Roderik zu Castell en Liesbeth Lotgerink. Hij heeft al dertig jaar long een band met Twickel. In goede en slechte tijden. nade oprichtingvan de Stichting (in 1953) bleef barones Van Heeckeren deze functie waarnemen,

Paginanummer: 8
 • Bewoners
 • Kerk Delden