background

Twickelblad najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de

Paginanummer: 4
 • Houtzagerij
 • Vuilstort 't Rikkerink
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Rozenpriëlen opgeknapt De twee rozenpriëlen in het huispark zijn gereinigd en voorzien van een nieuwe goudverf. De priëlen, een ontwerp van landschapsarchitect Michael van Gessel, zijn in 2009 geplaatst. Het smeedwerk werd voorzien van bladgoud; een speciale klus waarvoor de priëlen moesten worden omsteigerd en ingepakt om een geschikte temperatuur te kunnen realiseren. Het zag

Paginanummer: 5
 • Familie Van Heeckeren
 • Houtzagerij
 • Tuinen en parken
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Houtzagerij breidt werkterrein en productie uit Het gaat goed met de zagerij van Twickel. Nu de economische crisis relatief probleemloos is doorstaan, is het tijd voor uitbreiding en een opvallend nieuw product: een uitvaartkist. auteur Martin Steenbeeke actueel De oranje paaltjes in het weiland achter de houtzagerij staan er al. Ze geven aan tot waar

Paginanummer: 15
 • Houtzagerij
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Modernisering houtzagerij Twickel In de afgelopen zomerperiode is de zagerij van Tu/ickel verbouwd. Het gebouw is gemoderniseerd en uitgebreid en tegelijkertijd is er een nieuwe zaagmachine aangeschaft. De zaagmachine in de nieuwe behuizing. Vlnr: Arnout Lenne, Frans Verduijn en Rent Brand. De houtzagerij stamt uit 1974. Toen werd achter de eeuwenoude houtzaagmolen van Twickel een

Paginanummer: 16
 • Houtzagerij
Twickelblad_16_2007_winter

Twickelblad winter 2007

Van dik hout zaagt men planken Wanneer men bij Hotel Carelshaven de Zaagmolenweg inslaat, rijdt men langs de Oelerbeek en bet zo idyllisch gelegen voormalige atelier van kunstschilder H. van der Worp. Aan het einde van deze boomrijke toegangsweg ligt de eeuwenoude houtzaagmolen van Twickel met de status van Rijksmonument. Ruim 200 jaar was deze

Paginanummer: 14
 • Houtzagerij
 • Zaagmolen
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Twickel Algemene ledenve Op woensdag, 22 februari jl. hield de Ver- eniging Vrienden van Twickel haar algeme ­ ne ledenvergadering in Restaurant “Het Hoogspel”. Aanwezig waren 55 leden. Tijdens de vergadering werden zowel het jaarverslag als het exploitatie-overzicht 2005 en de begroting 2006 vastgesteld. Bij monde van de heer N. Delfos deed de kas- commissie

Paginanummer: 19
 • Houtzagerij
 • Personeelsleden
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Korte berichten Vernieuwing zagerij In 1998 is het kantoor van de zage ­ rij geheel vemieuwd en werd het erf opnieuw ingericht. Voor de komen- de maanden staan andere nieuwe investeringen op stapel: zo zal de zogenaamde bomenwagen ver- nieuwd worden. Hierop ligt de stam tijdens het zaagproces. De bomen ­ wagen wordt hierbij heen

Paginanummer: 21
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Houtzagerij
 • Nieuws
Twickelblad_2_99

Twickelblad 2 (zomer) 1999

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Redactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: R. Blom J. Hakstegen H. Hondebrink J. Meijerink J. Mulder F. Schneider P. Willems

Paginanummer: 2
 • Houtzagerij
Twickelblad_2_99

Twickelblad 2 (zomer) 1999

Ruim zestig m3 grove den wordt gedurende een jaar gewaterd. Foto: J. Mulder Houtzagerij Twickel timmert duidelijk aan de wegmet hoogwaardig hout Bedrijfsleider Rinus Hofstede vertelt over de werkzaamheden op de Houtzagerij Twickel De Houtzagerij van Twickel is een springlevend, modern bedrijf. De Stichting Twickel heeft destijds tijdig de bakens verzet. In 1975 werd de

Paginanummer: 3
 • Houtzagerij
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Oude verduurzamingsmethode van hout in ere hersteld Hergebruik van grachten bij de zagerij Het hout wordt hier gewaterd in de Twickelervaart. Foto: D. Bekkers. Om de zagerij beter te presenteren is door Han Morskieft van ontwerpburo Morskieft & Rozema een nieuw logo ontworpen. Het logo legt een verbinding tussen de verschillende elementen van de zagerij,

Paginanummer: 14
 • Houtzagerij