backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

De gasten van Het Witte Paard A U T E U R Aafke Brunt Mevrouw Sini Schoneveld- Bussink (1931) woonde en werkte in de periode 1943- 1970 in het hotel-restaurant In den Drost van Twenthe, alias Het Witte Paard. Ook voor die tijd waren er al banden met Twickel. Sini Schoneveld-Bussink. De theetuin van Het

Paginanummer: 8
 • Horeca
 • Tweede Wereldoorlog
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Canadees kampement. onteigening en liquidatie van het vermogen door het NBI niet in de weg; vaak werd al tijdens de ontvijandingsprocedure tot verkoop van bezittingen overgegaan. Van verschillende kastelen is bekend dat in de eerste naoorlogse jaren het beheer door het NBI overgenomen werd. Veel van deze tot vijandelijk vermogen verklaarde monumenten werden (uiteindelijk) ondergebracht

Paginanummer: 7
 • Familie Van Heeckeren
 • Historie
 • Tweede Wereldoorlog
 • Vroegere bezitters van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Twickel als vijandelijk vermogen? In 1944 gevorderd door de Duitsers, vanaf mei 1945 hoofdkwartier van de Canadese geallieerden: tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog was Twickel in beheer van vijanden en vreemden. Maar wat gebeurde er nadat de geallieerden in juli 1945 Delden verlieten? Kwam Twickel terug in beheer van Marie barones van Heeckeren

Paginanummer: 6
 • Bewoners
 • Familie Van Heeckeren
 • Gebouwen
 • Historie
 • Kasteel
 • Nederlands Beheersinstituut
 • Tweede Wereldoorlog
 • Vroegere bezitters van Twickel
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Berichten van de buitenplaats Auteur Rob Bloemendal   Meer gebouwen duurzaam verwarmd Naast het kasteel worden binnenkort ook de rentmeesterij, de bouwhuizen en de werkplaatsen verwarmd door de houtgestookte oven. Er is sprake van overcapaciteit. De brandstof voor de oven komt van resthout van het landgoed. In februari werden de leidingen gelegd onder de gracht,

Paginanummer: 23
 • Auto's en fietsen
 • Tweede Wereldoorlog
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

aan de Watertorenstraat. ’s Avonds om zes uur haalde de chauffeur van het Rijkscommissariaat hem met de Mercedes met het nummerbord RK I (Reichskommissariaat I ) weer op. Maar de volgende dag ontsnapte de setter alweer. Op een gegeven moment lukte het hem om de tuin binnen te dringen. Het gevolg daarvan bleef niet uit.

Paginanummer: 7
 • Inventaris
 • Tweede Wereldoorlog
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

auteur Aafke Brunt Rijkscommissaris Seyss­Inquart gevangen bij de watertoren Ab Timmer bracht zijn jeugd door aan de voet van de watertoren in Delden. Bij het zien van een foto van Seyss-Inquart op de website van het Nationaal Archief kwamen bij hem herinneringen boven aan een gedenkwaardig moment: de overdracht van de gearresteerde Rijkscommissaris aan Canadese

Paginanummer: 6
 • Tweede Wereldoorlog
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Nieuwe paddenstoelensoorten Landgoed Twickel wordt met enige regelmaat bezocht door leden van de paddenstoelenwerkgroep Twente. In de bermen en bossen registreren zij welke soorten paddenstoelen er groeien. In 2014 hebben ze in totaal 246 soorten paddenstoelen aangetroffen. Enkele tientallen staan op de zogeheten Rode lijst van bedreigde soorten, zoals de Stinkende franjezwam (foto). Zestig paddenstoelen

Paginanummer: 5
 • Hof te Dieren
 • Paddenstoelen
 • Tweede Wereldoorlog
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Rondom Twickel Actueel Kunst in de boom Tussen bomen op de hoek Rijssenseweg-Wicherinksweg hangt een bijzonder kunstwerk. ‘Freulespoor’ verwijst naar de freules van Beckum. Zij werden in het nabijgelegen Galgenveld in 1544 levend verbrand. Beschuldigd van ketterij werden ze maandenlang gevangen gehouden op kasteel Twickel. Onder de stalen kooi zijn voetafdrukken gestanst in een strook

Paginanummer: 4
 • Tweede Wereldoorlog
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

Twickel in oorlogstijd Omdat we nieuwsgierig waren naar de wederwaardigheden van de bewoners van Twickel in de oorlogsjaren, zijn we op zoek gegaan naar iemand, die er van kon vertellen. En deze iemand vonden we in Delden. Daar aan de Noordwal woont mevrouw Geeriing. Oud naar jaren, dat wel. Maar dat vergeet je op het

Paginanummer: 44
 • Tweede Wereldoorlog
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

Lucas-de Boer Er is mij gevraagd, wat herinneringen op te schrijven aan mijn jeugdjaren die ik voor een groot deel beleefde in de nabijheid van kasteel ’’Twickel’’. En dat wel vlak bij het kasteel, op de hoek van de laan en de weg naar Borne. We zijn in dat huis gaan wonen, toen ik een

Paginanummer: 25
 • Tweede Wereldoorlog