background

Twickelblad najaar 2016

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat. De veelzijdige historie van de voormalige rentmeesterij Een groot bord kondigt de verbouwing tot museum aan: dat betekent een nieuwe wending in de lange geschiedenis van de voormalige rentmeesterij van Twickel. Het is niet de eerste bouwkundige aanpassing aan het pand. Een overzicht van de diverse bestemmingen en bouwactiviteiten in

Paginanummer: 14
 • Huizen
 • Rentmeesterij
background

Twickelblad najaar 2016

Bijzondere libel ontdekt Tijdens veldonderzoek door de Libellenwerkgroep Overijssel is bij een ven op Twickel een bijzonder libel ontdekt. Het gaat om de oostelijke witsnuitlibel, een soort die in Nederland uiterst zeldzaam is, waarvan geen populaties meer bekend zijn en die feitelijk als uitgestorven wordt beschouwd. Er is eerder in Twente een waarneming gedaan maar

Paginanummer: 5
 • Huizen
 • Insecten
 • Twickeler Grensweg
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Allure en woongenot voor Huis Omega Zo moet Huis Omega er tot de brand in 1959 uitgezien hebben. Wandelaars die van Delden naar Kasteel Twickel lopen kan het niet ontgaan dat de woning Twickelerlaan 2 in de steigers staat. Het huis dat bewoond wordt door de familie Bloemendal ondergaat een flinke renovatie. Deze is niet

Paginanummer: 21
 • Huizen
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

De gracht is terug bij Erve Hondeborg De geschiedenis herleeft op en rond Erve Hondeborg op de Zendersche Es. De bijna twee eeuwen oude boerderij is gerestaureerd en de gedempte gracht is weer in ere hersteld. “Het historische verhaal mag gezien worden.” Op de plek waar vroeger vanaf een verdedigingstoren de omgeving werd afgespied, kijken

Paginanummer: 20
 • Archeologie
 • Boerderijen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Van boerenerf naar knooperf Erve Bakerij, het Twickelerf aan de Kanaaldijk, was eeuwenlang het domein van een boerenbedrijf. Na enkele jaren leegstand is het nu een knooperf, dat onderdak biedt aan twee families. “We wonen hier perfect.” auteur Martin Steenbeeke actueel Erve Bakerij is na het vertrek van de bewoners Willy en Siny Nijenhuis in

Paginanummer: 17
 • Boerderijen
 • Erfpachters
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Slopen: goed voor het landschap Sinds 1970 hebben 100 van de 150 boerenerven op het landgoed Twickel hun agrarische functie verloren. De meeste voormalige boerderijen zijn omgevormd tot woonboerderijen. Dankzij de woonfunctie blijven historische boerderijen behouden. Dit ligt anders voor de bijbehorende schuren en stallen. auteur Albert Schimmelpenninck Actueel Iemand die in een voormalige boerderij

Paginanummer: 16
 • Boerderijen

Pagina 9 zomer 2015

mountainbikers, ruiters en geocachers. Jammer genoeg zijn er ook bezoekers die zwerfvuil achterlaten, beschermde planten en paddestoelen meenemen, of hun hond laten loslopen. Ook zijn er moeilijk te vatten motorcrossers. En nog lastiger is het betrappen op het storten van grof vuil, koelkasten, afval van hennepplanten of chemische stoffen. Dit is echt een grote plaag

Paginanummer: 8
 • Gebouwen
 • Historie
 • Kasteel
 • Neoclassicisme
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Twickel als vijandelijk vermogen? In 1944 gevorderd door de Duitsers, vanaf mei 1945 hoofdkwartier van de Canadese geallieerden: tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog was Twickel in beheer van vijanden en vreemden. Maar wat gebeurde er nadat de geallieerden in juli 1945 Delden verlieten? Kwam Twickel terug in beheer van Marie barones van Heeckeren

Paginanummer: 6
 • Bewoners
 • Familie Van Heeckeren
 • Gebouwen
 • Historie
 • Kasteel
 • Nederlands Beheersinstituut
 • Tweede Wereldoorlog
 • Vroegere bezitters van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Bewoners
 • Bossen en bomen
 • Bouwplannen
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Nieuws
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

rondom Twickel actueel Voorzitter Derk Rouwhorst en Tineke Lantink- Noltes. De Eschmolen heeft 500 Vrienden De Stichting Eschmolen Delden mag zich verheugen op groeiende steun. Tijdens één van de twee geslaagde vriendenbijeenkomsten in restaurant ’t Hoogspel werd mevrouw Tineke Lantink – Noltes als 500-ste vriend verwelkomd. De vrienden dragen gemiddeld 17 euro per jaar bij,

Paginanummer: 4
 • Fauna
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Windmolens