twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

auteur Martin Steenbeeke Actueel Stagiairs Puck ten Heggeler en Lars Everink. Twickel is behalve een prima plek om te wonen, werken of te recreëren ook een goede omgeving om een vak te leren. Jaarlijks lopen verschillende leerlingen stage op de diverse afdelingen. Het mes snijdt aan twee kanten. maatschappelijke taak” Stichting Twickel heeft voor het

Paginanummer: 18
 • Educatie
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Van Delden naar New Delhi Het Twickelblad krijgt een abonnee in het Verre Oosten. Secretaresse Yolanthe Eibergen van de Stichting Twickel verhuist naar New Delhi, waar haar man drie jaar gaat werken voor Thales. Aanlokkelijk, maar het nadeel is wel dat ze afscheid neemt van een mooie baan. “Dat wekte wel verbazing”, zegt Yolanthe. “Want

Paginanummer: 4
 • Educatie
 • Personeelsleden
 • Rentmeesterij
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal   Schilderij naar Joods Historisch Museum Het schilderij ‘ Een straat in de Amsterdamse Jodenbuurt’ van Salomon Verveer uit 1851 is komende zomer te zien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Daar wordt vanaf 2 juli een tentoonstelling georganiseerd over de drie negentiende eeuwse joodse broers Verveer,

Paginanummer: 23
 • Auto's en fietsen
 • Educatie
 • exposities op Twickel
 • Huisarchief
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Schilderijen
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Moestuinverbindtschooljeugd met natuur De moestuin van Twickel wordt steeds vaker bezocht door jeugd. Leerlingen van de Vrije School uit Almelo staken eind september de handen uit de mouwen. “Het gaat om eerbied voor de natuur.” Eigenlijk had het bezoek aan de moestuin van Twickel vorig jaar al plaats moeten vinden. Maar toen stonden de leerlingen van de

Paginanummer: 16
 • Educatie
 • Moestuin
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Hebt u veel puin? Bel de reinigingsdienst en ze komen het vlot bij u weghalen. Telefoonnummer: 05472-461. In het kader van een grote schoonmaakaktie krijgt de gemeente Ambt-Delden van de provincie Overijssel een vergoeding voor aller- iei aktiviteiten die ertoe moeten leiden dat de gemeente schoon blijft. Doe) van deze aktiviteiten zal zijn het direct

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Educatie
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Van de Bestuurstafel In de afgelopen maanden zijn de volgende zaken aan de orde ge- weest op bestuursvergaderingen. a) De gemeente Ambt-Delden heeft de opruiming van de kleine vuil- stortingen ter hand genomen. Er is reeds 300 ton afval, verspreid liggend over Twickel, afge- voerd naar ’t Rikkerink. We hopen dat nog dit jaar de

Paginanummer: 6
 • Educatie
 • Natuurterreinen
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Schoolbezoek Wij hebben met meneer Van de Struikdia’s gehad overTwickel. Onze school heet O.B.S. Azelo Ambt-Delden. Er waren bomen van 200 tot 300 jaar oud. Het Bakspieker huisje daar bakten ze vroeger in. Veel toeristen komen naar dat huisje kijken. Tegenover het Bakspie ­ ker huisje is een huis en dat heet Dubbelink. Toen de

Paginanummer: 25
 • Educatie
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Een reactie van de Heeckerenschool uit Goor m.b.t. de natuurwandeling voor de schooljeugd Goor, 28-10-’82 Geachte Vereniging Vrienden van Twickel Wij, kinderen van klas 5a van de Heeckerenschool uit Goor, hebben het in de Twickelerbossen erg leuk gevonden. Het was een leuk uitstapje. We gingen met twee groepen op de fiets. Onderweg kwamen er twee

Paginanummer: 11
 • Activiteiten
 • Educatie
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

tULirwandeling voor de schooljeugd. Ruim 1300 kinderen hebben hier aan deelgenomen en naar we hoorden met enthousiasme. Alle medewerkers hartelijk dank voor de perfecte organisatie van de di ­ verse activiteiten. Punten, waaraan ons bestuur de laatste maanden aandacht schonk, zijn: a. Bestudering van het (voorlopige) rapport van drs. O. de Bruyn: ”De Natuurwetenschappelijke inventarisatie

Paginanummer: 4
 • Educatie
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Taalles tussen de koeien en de kippen Pachter Andre Luttikhedde kreeg in april bezoek van 7 leerlingen uit een schakelklas van de Daltonschool I Hengelo Zuid, locatie Breemars. Deze kinderen kunnen door een taalachterstand bet reguliere onderwijs niet goed volgen en krijgen extra taalondersteuning. Een bezoek aan een boerderij helpt daarbij. Leerkracht Karin Krijnsen maakte

Paginanummer: 18
 • Educatie
 • Pachters