voorkant

Twickelblad zomer 2016

Honden niet meer los rond Kreeftengat Na de kap van bomen en het verwijderen van struikgewas, is goed te zien waarom het Kreeftengat toe is aan een opknapbeurt. De oevers zijn kaal en glad, mede veroorzaakt door (zwemmende) honden. En de viervoeters kruisen de weg van andere wandelaars, die het niet altijd kunnen waarderen dat

Paginanummer: 15
 • Bossen en bomen
 • Pact van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Op het door Michael van Gessel aangelegde eilandje in de kleine vijver, dat aan de rotstuin grenst, is de kleurenleer ook zichtbaar. Dit laatste was min of meer toevallig vertelt Hans: “Op het eiland was door Michael andere beplanting bedacht, maar door de lastige bodem, die overigens in het hele park zo is, pakte dat

Paginanummer: 15
 • Bijzondere bomen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Bewoners
 • Bossen en bomen
 • Bouwplannen
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Nieuws
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Verjongingskuur voor monumentale Boswachterlaan Dieren De Boswachterlaan in Hof te Dieren heeft een rigoureuze verjonging ondergaan. 35 eeuwenoude beuken hebben plaatsgemaakt voor 160  jonge bomen. “De reacties zijn gelukkig positief” Auteur Martin Steenbeeke De holle stam toont aan dat veel bomen in slechte staat verkeerden. Kapwerkzaamheden in januari. Beheerder Wilke Schoemaker loopt met een tevreden

Paginanummer: 20
 • Beheer
 • Hof te Dieren
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Herinneringen aan een bevlogenbosbaasOud-bosbaas Derk Jan te Veldhuis stond aan de basis van het eerste bosbeheersplan. Te Veldhuis is in augustus op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn opvolger Gert-Jan Roelofs haalt herinneringen op aan een “gepassioneerd man”.”Derk Jan, we noemden hem Dirk, is heel belangrijk voor Twickel geweest. Hij was niet alleen de steun en toeverlaat

Paginanummer: 19
 • Bossen en bomen
 • Personeelsleden
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Beheer eeuwenoudebossengetoetst aan nieuwe inzichtenWie er oog voor heeft, zal het opvallen. Omgewaaide bomen blijven vaker in de bossen van Twickel liggen, Amerikaanse vogelkers wordt intensiever betreden en solitaire boomgroepen krijgen meer aandacht. De maatregelen vloeien voort uit de geactualiseerde bosvisie. auteurMartin Steenbeeke natuurDe bosvisie is primair bedoeld voor de eigen organisatie en dient als

Paginanummer: 18
 • Beheer
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

jubileumnummer. Het zou een feestnummer moeten zijn en misschien is het dat ook wel. Maar praat eens met oude leden van de Vrienden van Twickel. Zij kunnen voorbeelden geven en met feiten en foto.s staven, van de achteruitgang ook op Twickel. Stellig zullen de Vrienden goed werk hebben gedaan in deze tien jaren. Maar ik

Paginanummer: 28
 • Bijzondere bomen
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

geleidingscommissie’ naar het bosbedrijf op een tweetal landgoederen waar bosbouw op ecologische basis (’naturgemasse Waldbau) wordt toegepast. Deze excursies zijn op initiatief van ondergetekende gehouden en met medewerking van Staatsbosbeheer en Graaf Sol ms (van het landgoed Weldam) georganiseerd. Het betreft bezoeken aan de Bergherbossen (Montferland) van deStichting Huis Bergh te’s Heeren- berg en aan

Paginanummer: 16
 • Beheer
 • Landgoederen van derden
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

missie (opnieuw aangevuld met de heren De Lange en Te Veldhuis, ontvangenen rondgeleid door Furst Salm zelf en zijn wetenschappelijk medewerker, Dr. Maier (als ik de naam goed heb opgevangen). Op Gut Varlar bedrijft Furst Salm al ongeveerveertig jaaruit overtuiging ’naturgemasse Waldbau’, hetgeen misschien het beste te vertalen is als ’bosbouw opecologische basis’. (Het Rijksinstituut

Paginanummer: 19
 • Beheer
 • Landgoederen van derden
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

gepaard metvkaalkap, grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, aanplant van snelgroeiende uitheemse soorten en verkorting van de omlooptijd. -kunstmatige verhoging van de wildstand ten behoeve van sommige vormen van jacht waardoor voldoende bosverjonging alleen mogelijk is door gebruik te maken van veel rasters” (De te hoog geachte kosten hiervan worden soms als argument aangevoerd om af te zien

Paginanummer: 15
 • Beheer