Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
  • Beheer
  • Bewoners
  • Bossen en bomen
  • Bouwplannen
  • Familie Van Heeckeren
  • Familie Van Wassenaer
  • Gebouwen
  • Historie
  • Landschapsbeheer en -behoud
  • Natuur
  • Natuurterreinen
  • Nieuwe natuur
  • Nieuws
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

De Stichting heeft het geld nodig voor dringende zaken. Wij kunnen dat niet beoordelen. Wei weten we, dat wie zijn kapitaal aantast, achteruit boert. En het kapitaal van Twickel is de natuur, dat is de ruimte. We wach- ten at. Wilt u nog zo’n bericht? Nee, leuk is het niet, wat de plannenmakers van de

Paginanummer: 6
  • Bouwplannen
Twickelbulletin_1977_5

Twickelbulletin 5 1977

Nogmaals: het service-flat 1 U zult waarschijnlijk een beetje vreemd hebben opgekeken ® toen u hoorde dat onze vereniging tot tweemaal toe een be- 5 ® zwaarschrift heeft ingediend tegen de bouw van een service® flat voor bejaarden in Stad Delden. Misschien dacht u: wat® hebben die Vrienden van Twickel daarmee te maken? Laten ze®

Paginanummer: 8
  • Bouwplannen
  • Protesten
Twickelblad_19_2010_zomer

Twickelblad zomer 2010

De wordingsgeschiedenis van Stadshagen Bij verschillende gelegenheden ben ik als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Twickel aangesproken door leden die van mening zijn dat de Stadshagen-flats niet op de huidige plaats gebouwd hadden moeten en mogen worden. Zij zijn van mening dat de ruimtelijke relatie tussen Twickel en stad Delden, waarover in allerlei beleidsplannen

Paginanummer: 20
  • Bouwplannen
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

3 IAARGANG I 7 WINTER 2Qo8 Twickel mm r.‘. * It J§ m £ENTM EESTERIJ gjjpl* De verstedelijkte randen Twickel Stadsranden vormen de overgang van het stedelijk gebied naar het buiten- gebied. In de afgelopen eeuw zijn bijna alle stadsranden steeds verder opgerukt, maar… het einde lijkt in zicht. De bevolking neemt nauwelijks meer toe

Paginanummer: 3
  • Bouwplannen
  • Toekomst Twickel
Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

Korte berichten Rozentuin De komende winterperiode zal worden gebruikt voor de wedergeboorte van de vroegere rozentuin van Twickel. Deze werd in de 60-er jaren wegens bezuiniging opge- doekt. Het wordt geen reconstructie van de vroegere opzet omdat die te bewerkelijk was. Hoe de nieuwe opzet wordt kunt u in een van de volgende nummers lezen.

Paginanummer: 21
  • Bouwplannen
  • Lage
  • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_3_2004

Twickelblad 3 (najaar) 2004

Vereniging Vrienden van Twickel Reactie op de structuurvisie Delden Op 7 juni 2004 is door de gemeente Hof van Twente de structuurvisie voor Delden ter inzage gelegd. Deze is door ons bestuur aandachtig bestudeerd en wij hebben daarop onze reactie naar de gemeente gezonden. Onze mening is tevens op de inspraakavond op 24 juni j.l.

Paginanummer: 18
  • Bouwplannen
  • Protesten
Twickelblad_1_2001

Twickelblad 1 (voorjaar) 2001

Parkwachter van het Hof te Dieren. Foto: F. C. Reesinck, Zutphen. Twickelgebied in gevaar De eigendommen van de Stichting Twickel aan de rand van de Zenderense Es verkeren in gevaar. Onlangs werd door de provincie besloten dat het regionale bedrijven- terrein niet bij Zenderen, maar ten zuiden van Almelo zal worden aange- legd. Even leek

Paginanummer: 19
  • Bouwplannen
  • Protesten
Twickelblad_4_99

Twickelblad 4 (winter) 1999

Korte berichten Parkeerterrein ’t Hoogspel Naam Twickel beschermd Twickel heeft in Twente en omgeving een bekende klank. Het wekt daarom weinig verbazing dat verschillen- de organisaties de naam Twickel zijn gaan gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn Twickel-college, Twickelo school, Zwemclub Twickel, fietsclub de Twickeltrappers enz. Dit zijn in het algemeen niet-commerciele instellin- gen die hun naam

Paginanummer: 21
  • Bestuur Stichting Twickel
  • Bouwplannen
  • Horeca
  • Nieuws
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Jong leven bij het Meesterhuis in Azelo. Foto: A. C. Meyling, ca. 1960. pachtbedrij ven in de weg staan. Typerend voor landbouw- bedrijven in Twente is dat deze vaak bestaan uit een com- binatie van rundveehouderij en varkenshouderij. Inmiddels is de Pachtwet gewijzigd. In de komende jaren zal ook nog moeten blijken of de twee-procents

Paginanummer: 11
  • Bouwplannen
  • Opinies