TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Monumentale duiker opgeknapt In het overpark, aan de bosrand tegen de Breeriet aan, is een 18e eeuwse duiker gerestaureerd. Dit monumentale bak- en zandstenen bouwsel, onderdeel van de complexe waterhuishouding, verkeerde in slechte staat. Delen van het metselwerk zaten los of waren verdwenen, het voegwerk was uitgesleten en trekankers, die de duiker op de plaats

Paginanummer: 5
 • Bouwplannen
 • Hof te Dieren
 • Jachtopzichters en toezichthouders
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Rijtuigen
 • Waterlopen
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

toegankelijk waren. Voordat in 1978/79 de zuidvleugel geschikt werd gemaakt voor bewoning door de familie Zu Castell-Rüdenhausen fotografeerde hij de bestaande situatie in de kamers op de bovenverdieping. Helmig had hierbij, als elektrotechnicus, ook oog voor de techniek. De marmeren hoofdverdeler van AEG uit 1912 in het souterrain werd stroomloos gemaakt en vervangen door een

Paginanummer: 19
 • Vuilstort 't Rikkerink
background

Twickelblad najaar 2016

rondom Twickel actueel Onkruid verhit Het landgoed ‘vergroent’ steeds meer. Sinds kort wordt het onkruid in de bestrating rond het kasteel niet meer met chemische middelen bestreden. Met een modern bestrijdingsvoertuig wordt het onkruid verbrand. Dat is veel milieuvriendelijker. Door de blootstelling aan hitte verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Stichting Twickel huurt de

Paginanummer: 4
 • Houtzagerij
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Bewoners
 • Bossen en bomen
 • Bouwplannen
 • Familie Van Heeckeren
 • Familie Van Wassenaer
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Nieuws
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Van de Bestuurstafel In de afgelopen maanden zijn de volgende zaken aan de orde ge- weest op bestuursvergaderingen. a) De gemeente Ambt-Delden heeft de opruiming van de kleine vuil- stortingen ter hand genomen. Er is reeds 300 ton afval, verspreid liggend over Twickel, afge- voerd naar ’t Rikkerink. We hopen dat nog dit jaar de

Paginanummer: 6
 • Educatie
 • Natuurterreinen
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

Aan het einde van een jaar en/of bij het begin van een nieuw jaar ontkomt bijna niemand aan de welhaast banale neiging het vooraf- gaande jaar te evalueren en/of prognose te doen t.a.v. de komende twaalf maanden. We laten ons even meeslepen door een dergelijke trend en merken dan, dat heel veel zaken, het landgoed

Paginanummer: 4
 • Bedreigingen
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel.

Paginanummer: 4
 • Protesten
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

Heemschut bekroont artikel van Herman Haverkate HENGELO – Herman Haverka ­ te beef t van de Bond Heemschut een eervolle vermelding gekre- gen voor zijn artikel Twickel ita gevaar dat vorig jaar in zijn rubriek Vespertied in deze krant verscheen. De eer- volle vermelding werd ver- strekt ter gelegenheid van de uitreiking van de Heemschut

Paginanummer: 8
 • Bedreigingen
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

De Stichting heeft het geld nodig voor dringende zaken. Wij kunnen dat niet beoordelen. Wei weten we, dat wie zijn kapitaal aantast, achteruit boert. En het kapitaal van Twickel is de natuur, dat is de ruimte. We wach- ten at. Wilt u nog zo’n bericht? Nee, leuk is het niet, wat de plannenmakers van de

Paginanummer: 6
 • Bouwplannen
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

De borrelpraat van de geachte afgevaardigde uit Stad-Delden is slecht gevallen bij ons bestuur, en we hebben de zorg dat het er wel eens minder onschuldig uit zou kunnen zien dan het lijkt. De voorzitter Watermolen bij Delden

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink